Giới Thiệu Sơ Lược Công Ty Quỳnh Trâm Thảo

Tiên phong trong lĩnh vực suất ăn công nghiệp từ rất sớm, Quỳnh Trâm Thảo nhận biết được giá trị suất ăn cho người lao động quan trọng không chỉ về mặt dinh dưỡng , mà còn quan trọng về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm,...

Xem Chi Tiết >>